≡ MENU
Úvodní strana » Inženýrská činnost

Inženýrská činnost

Zajistíme pro Vaše stavby ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění veškerá povolení, vyjádření orgánů státní správy a vlastníků technické infrastruktury nutné pro realizaci stavby.

Nabízíme zastoupení stavebníka při jednání se správci sítí a komunikací, stavebním úřadem, katastrálním úřadem a ostatními účastníky stavebního řízení.

Provádění průzkumů místa plánované stavby (radonový, inženýrsko-geologický, hydrologický, měření hluku, atd.), geodetické práce na nových i stávajících stavbách, možnost výkonu autorského a technického dozoru stavby.

Zařídíme změny v katastru nemovitostí např. dělení a scelování pozemků, změny využití pozemků, zápisy nových staveb do katastru nemovitostí